Objektiva për të qenë më të lirët dhe më të sigurtët në tregun Kosovarë dha rezultatet e veta për një kohë të shkurtër pas përkushtimit të udhëheqësve dhe punëtorëve të Green Pharmacy .
Rezultatet e këtij përkushtimi janë besueshmëria e klientelës së Green Pharmacy ku dhe mori formë vizioni i sotëm që çdo ditë përmbushet.
Me kohë kompania Green Pharmacy zgjeroi aktivitetin e saj edhe në qytetet tjera të Kosovës dhe tani zotëron epitetin e kompanisë farmaceutike me rrjetin më të madh në rajon si kompania më e madhe me rrjetin e barnatoreve.
Previous
Next

Pse Green Pharmacy?

Objektiva për të qenë më të lirët dhe më të sigurtët në tregun Kosovarë dha rezultatet e veta për një kohë të shkurtër pas përkushtimit të udhëheqësve dhe punëtorëve të Green Pharmacy .


Rezultatet e këtij përkushtimi janë besueshmëria e klientelës së Green Pharmacy ku dhe mori formë vizioni i sotëm që çdo ditë përmbushet.


Me kohë kompania Green Pharmacy zgjeroi aktivitetin e saj edhe në qytetet tjera të Kosovës dhe tani zotëron epitetin e kompanisë farmaceutike me rrjetin më të madh në rajon si kompania më e madhe me rrjetin e barnatoreve.

8

vjet me ju

Jemi që 8 vite pranë familjes tuaj, në shërbimin tuaj 7 ditë të javës.

8

years with you 

Jemi që 8 vite pranë familjes tuaj, në shërbimin tuaj 7 ditë të javës.

20,000

produkte të vendosura në barnatoret tona

20,000

produkte të vendosura në barnatoret tona

40+

pharmacies

Vizioni ynë është të shtrijmë rrjetin tonë në tërë territorin e Kosovës dhe më gjerë.

50+

pharmacies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus
luctus necullamcorper matti.

40+

barnatore

Vizioni ynë është të shtrijmë rrjetin tonë në tërë territorin e Kosovës dhe më gjerë. Të jemi kompania më e rrespektueshme dhe më e besueshme për të gjithë.

Brendet Tona