Qëndroni në Kontakt

Ne duam që komuniteti ynë të dijë se ne vlerësojmë qdo lloj shqetësimi ose reagimi.
Kështu që ne dëshirojmë ë dëgjojmë nga ju në qdo mënyrë që preferoni një me një, telefon ose e-mail.